Eerste afspraak

Bij je eerste bezoek willen we een indruk krijgen van je gezondheid. De vragen die we stellen gaan over je zwangerschap, je gezondheid, de gezondheid van je partner en jullie naaste familie en over je levenswijze. Meestal word je bij dit eerste bezoek ook kort onderzocht: je bloeddruk wordt gemeten, je kan worden gewogen en soms kan de grootte van de baarmoeder al worden beoordeeld. Dat kan via uitwendig onderzoek. Natuurlijk kun je zelf ook vragen stellen en informatie geven over je eigen situatie. Het is verstandig je vragen en opmerkingen van tevoren op te schrijven, zodat je ze tijdens het bezoek niet vergeet. Je partner of een andere begeleider is van harte welkom bij elke zwangerschapscontrole. We nemen graag de tijd voor jullie eerste afspraak. Gezien de beperkte tijd tijdens het avondspreekuur plannen we de intake altijd overdag in.

Tijdens je eerste controle zal je aangeboden worden om rond 10-12 weken een echoscopisch onderzoek te laten verrichten bij de SHL aan de Nobelstraat in Oud-Beijerland (dit is de termijnecho). Zo kan gezien worden wanneer je uitgerekend bent, dus hoe lang je zwanger bent, of het hartje klopt en of er eventueel een meerling zwangerschap is. Ook word je gevraagd bloed te gaan geven voor het zwangerschapsonderzoek [zie zwangerschap > bloedonderzoek]

Waar kan de verloskundige naar vragen?

Wij zullen je vragen of dit je eerste zwangerschap is. Als je eerder zwanger bent geweest, wordt gevraagd hoe deze zwangerschappen zijn verlopen. De eerste dag van je laatste menstruatie kunnen we gebruiken om de duur van de zwangerschap en de uitgerekende datum van de bevalling vast te stellen. Daarbij is het van belang te weten of je laatste menstruatie normaal en op tijd was. Het is verstandig de begindagen van de laatste menstruaties voor jezelf op te schrijven en mee te nemen, evenals de datum waarop je eventueel met de pil bent gestopt. Ook de data van eventuele zwangerschapstests zijn belangrijk.

Verder zal de verloskundige het onderwerp prenatale screening aankaarten [zie zwangerschap > prenatale screening]

Als er in je familie of die van je partner ziekten of mogelijk erfelijke aandoeningen voorkomen dan is het verstandig dit te melden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan suikerziekte, hoge bloeddruk en erfelijke ziektes zoals taaislijmziekte (Cystic Fibrosis) of een spierziekte. Ook is het belangrijk om te vermelden of er familieleden zijn met aangeboren aandoeningen zoals het Downsyndroom of hartafwijkingen of een open ruggetje.

Hoe woon je? Leef je alleen of met een partner? Wat is je godsdienst? Wat zijn je bezigheden? Mochten er bijzondere omstandigheden zijn in je leven, dan is het verstandig dit te laten weten. Als je zwanger bent, kunnen zich natuurlijk uiteenlopende problemen voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, financiën, huisvesting of werk. Ook kunnen eerdere negatieve (seksuele) ervaringen voor spanning zorgen tijdens de zwangerschap en de bevalling. Praat erover met iemand die je vertrouwt, je partner, een goede vriend(in) of een familielid. Ook als verloskundige willen we hierover met je praten als je dat wilt. Zo nodig verwijzen we je door naar een gespecialiseerde hulpverlener.