Neonatale screening

Hielprik screening

In de eerste week na de geboorte van je kind wordt wat bloed afgenomen uit de hiel van je baby, de zogenaamde hielprik. In een laboratorium wordt dit bloed onderzocht op een aantal zeldzame, maar ernstige aandoeningen. Het onderzoek is belangrijk. Snelle opsporing van deze aandoeningen kan zeer ernstige schade in de lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling van je baby voorkomen of beperken. De aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel goed te behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet. Het is van belang dat de hielprikscreening binnen korte tijd na de geboorte plaatsvindt. Daarvoor gaat een geboortebericht vanuit de verloskundigenpraktijk naar het registratiesysteem Praeventis bij het RIVM. Deze geeft de opdracht tot uitvoer aan de jeugdgezondheidszorg. Een medewerker van de thuiszorg komt dan in principe bij je thuis voor de hielprik.

Neonatale gehoorscreening

Voor de ontwikkeling van je baby is een goed gehoor erg belangrijk. Kinderen die geen zachte geluiden horen, krijgen later problemen om op een spontane manier te leren praten. En het niet goed kunnen praten en verstaan van anderen, kan weer gevolgen hebben voor het leren en voor de emotionele en sociale ontwikkeling van je kind. Om vast te stellen dat je baby goed kan horen, wordt de gehoortest afgenomen. Je baby krijgt een klein dopje in het oor. Het dopje is verbonden aan een meetapparaat. Dit apparaatje meet het gehoor van je baby. Beide oortjes worden apart getest. De test duurt enkele minuten en doet geen pijn. Meestal slaapt je baby gewoon door. Na de uitvoering van de test krijg je meteen de uitslag. De gehoortest vindt meestal tegelijkertijd met de hielprik plaats.