Klachtenregeling

Wanneer je niet tevreden bent of klachten hebt over onze zorgverlening, nodigen wij je uit om hier in de eerste plaats met de desbetreffende verloskundige over te praten. Vind je het lastig om het met de desbetreffende verloskundige te bespreken, dan kun je het met een van de andere verloskundigen bespreken. Wij vinden het belangrijk dat er openlijk met elkaar over het ontstane ongenoegen kan worden gesproken om onze zorgverlening gericht te kunnen verbeteren. Als je het moeilijk vindt of het lukt je helemaal niet om met ons over je ongenoegen te spreken, dan vind je hieronder meer mogelijkheden.

Hulp nodig bij het melden van van je onvrede of klacht?

Vind je het prettig als iemand je helpt om de klacht in te dienen? Bel dan naar 0900–2437070 (€ 0,10 per minuut). Dat is het telefoonnummer van de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang. De medewerkers van deze afdeling kunnen je meer vertellen over je rechten en adviseren je graag. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Ook is het mogelijk om een brief te schrijven over je onvrede of klacht. Voor meer informatie kijk op: www.zorgbelang-nederland.nl [klik hier]

Klachtenfunctionaris CBKZ

Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de onpartijdige klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Meer informatie over de klachtenfunctionaris en de procedure vind je op www.klachtverloskunde.nl [klik hier]

Geschilleninstantie Verloskunde

Wij zijn als praktijk aangesloten bij de geschilleninstantie van onze beroepsgroep die voldoet aan de eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). De KNOV brengt deze onder in de Stichting Geschilleninstantie Verloskunde met steun van de Patiëntenfederatie Nederland. Kom je er na bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit, dan kan je de klacht hier voorleggen. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. De Geschilleninstantie Verloskunde is bereikbaar via Elsemarie van Mackelenberg, secretaris van de geschilleninstantie. Telefoon: 073-6891890 en per e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl