Zwangerschapswens

Je kunt bij ons terecht voor een preconceptioneel advies, ook wel kinderwensspreekuur genoemd. Dit is voor vrouwen en hun partner (met kinderwens) die graag een gesprek met de verloskundige willen over een komende zwangerschap of over vruchtbaarheid en erfelijkheid. Wij willen je hiermee begeleiden bij aspecten die belangrijk zijn bij het zwanger worden, zodat de kans op een gezonde zwangerschap vergroot wordt. Het doel van dit advies is om je als aanstaande ouder te informeren over het belang van een gezonde voeding en leefstijl. Daarnaast kun je bij ons terecht met vragen over andere factoren, die van invloed kunnen zijn op de zwangerschap.

Sommige problemen in de zwangerschap en mogelijk later in het leven hebben hun oorsprong in de eerste weken van de zwangerschap waarin de organen van het kindje en de moederkoek (placenta) worden aangelegd. Inmiddels is bekend dat roken, alcohol en medicijngebruik de vruchtbaarheid doen afnemen van zowel man als vrouw en dat medicijngebruik zelfs zeer schadelijk kan zijn voor het kind. Daarom is er nu al vóór de zwangerschap een mogelijkheid om met een verloskundige deze zaken te bespreken, je leefstijl te veranderen en zonodig, samen met huisarts of specialist, tijdelijk of permanent, van medicijnen te veranderen. Het gaat erom, dat je als aanstaande ouder al veel zelf kan bijdragen aan een goede zwangerschap, de gezondheid van je toekomstige kind en je eigen gezondheid. Wij bespreken samen hoe je zo gezond en verantwoord mogelijk aan de zwangerschap kunt beginnen. Tijdens de afspraak adviseren wij je over de voor jou geldende risicofactoren, zodat je op die manier een advies op maat krijgt. Verder worden je bloeddruk en gewicht gemeten.

Ter voorbereiding op het zwanger worden of op de afspraak voor een preconceptioneel advies kun je voor algemene informatie terecht op www.strakszwangerworden.nl (van het RIVM). Op www.zwangerwijzer.nl (van het Erasmus MC en het Erfocentrum) kun je een lijst invullen die een inschatting maakt van aandachtspunten en eventuele risico’s die er voor jou persoonlijk zijn als je zwanger wilt worden.

Voor een preconceptioneel advies kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via onze assistente. Vanaf 1 januari 2017 wordt dit consult met de verloskundige door de meeste verzekeraars vergoed. Veel zorgverzekeraars zien het belang van preconceptiezorg in. Check je eigen verzekeringspolis voor de laatste informatie betreffende het (gedeeltelijk) vergoeden van de kosten.

(laatste update: 31-08-’20)