Regelzaken in de zwangerschap

Orfeus App voor zwangeren

Als praktijk werken we samen met Orfeus Online. Dit is een softwareprogramma waarin al je gegevens worden opgeslagen over je zwangerschap.

Als zwangere kun je inzage krijgen in je persoonlijke dossier. Orfeus heeft een applicatie ontwikkeld waarmee je eenvoudig, snel en veilig je zwangerschapsgegevens kunt opvragen uit je online dossier: de Orfeus Zwanger! app. Door middel van een simpele en goed beveiligde login kun je je zwangerschapskaart, echogegevens en laboratoriumgegevens ophalen uit Orfeus Online. Meer informatie en de mogelijkheid tot installatie vind je op: https://webapp.orfeus.nl

Kies daarna voor Orfeus Zwanger! Om de app te kunnen activeren heb je het praktijknummer nodig (1600), je emailadres wat bij ons bekend is en een 6-cijferige pincode. Deze code krijg je van ons als je interesse hebt. Om jouw privacy te waarborgen verschaffen we deze pincode alleen aan jou persoonlijk..

De voordelen voor jou:
• Je hebt altijd en overal je meest recente zwangerschapsgegevens bij de hand.
• Je kunt de zwangerschapsgegevens mailen naar je eigen of een ander e-mail adres; overdracht van je gegevens aan bijvoorbeeld een gynaecoloog is op die manier veilig en snel gerealiseerd.
• Je kunt zien wanneer je volgende afspraak op de praktijk is.
• Ook je partner kan de App downloaden.

Kraamzorg

Het is belangrijk om voor de 16e week van je zwangerschap kraamzorg aan te vragen. De kraamtijd is de eerste week tot 10 dagen na de geboorte. De kraamverzorgende assisteert ons ook tijdens een thuisbevalling. Vervolgens zal zij in het kraambed jou en je baby verzorgen. Dit is ook het geval als je in het ziekenhuis bent bevallen en erna naar huis komt. • Kraamzorg is wettelijk noodzakelijke zorg. Het is vastgelegd in het basispakket van de zorgverzekeringswet. • Kraamzorg zorgt voor een veilige start door goede prenatale voorbereiding, (vroegtijdige) assistentie bij de bevalling, professionele zorg tijdens het kraambed en afstemming, registratie en overdracht van zorg aan betrokken zorgverleners. • Kraamzorg zorgt voor gezondere kinderen en moeders. Zij herkent de risico’s, zorgt voor vroegtijdige inschakeling van andere zorgverleners en zorgt voor een zo goed mogelijke start van de borstvoeding. • Kraamzorg bevordert de zelfredzaamheid van ouders door begeleiding en sturing van het gezin in de kraamweek. • Kraamzorg voorkomt dure zorg nu en later door zorg op maat te leveren en door vroegsignalering. • Kraamzorg voorkomt wiegendood. Informatie over veilig slapen (hoe en waar) is (ook) een taak van de kraamzorg.

Kraamzorg moet je vroeg in je zwangerschap regelen via een kraamzorginstelling. Je mag meestal zelf beslissen welk kraamcentrum je kiest. Het kan zijn dat je zorgverzekeraar een voorkeur heeft, lees dus goed de polisvoorwaarden door. Je kraamzorginstelling kan je ook nader informeren. Voor iedereen geldt een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage. Meer informatie kun je krijgen bij de kraamzorginstellingen in jouw regio, zoals Madelief, de Waarden, RST enz.

Hoeveel uren kraamzorg je precies krijgt, wordt bepaald met behulp van het landelijk indicatieprotocol. Hiermee wordt de zorg afgestemd op wat moeder en kind echt nodig hebben in de kraamtijd. Op 3 momenten wordt gekeken hoeveel kraamzorg nodig is. Tijdens het intake gesprek met het kraamcentrum, op de eerste dag na je bevalling en tijdens het kraambed. Na een thuisbevalling en indien je borstvoeding gaat geven, ontvang je kraamzorg met een basis omvang van 49 uur. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen daar dus extra uren bijkomen of afgaan.

Zwangerschapsverlof

Iedere vrouw heeft recht op 16 weken zwangerschapsverlof. Meestal gaat dit verlof 4-6 weken voor de uitgerekende datum in en loopt het tot en met 10-12 weken na de daadwerkelijke bevallingsdatum. Als je eerder bevalt, dan blijft de duur van het verlof 16 weken; beval je later, dan wordt het verlof ook automatisch langer. Je kunt je zwangerschapsverlof enigszins flexibel opnemen door bijvoorbeeld wat later te stoppen met werken. Wettelijk ben je verplicht om minimaal 4 weken voor je uitgerekende datum te stoppen met werken. Je kunt je verlof uitbreiden met vakantiedagen of overwegen extra onbetaald verlof op te nemen. Uiteraard is het van belang om dit tijdig met je werkgever (of uitkerende instantie) te bespreken en vast te leggen. Bespreek eventueel met je werkgever ook de mogelijkheden voor ouderschapsverlof.

Erkenning

Wanneer je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgen jullie beiden automatisch het ouderlijk gezag. Wanneer je als aanstaande moeder niet getrouwd bent en jullie wensen beiden dat je partner ook als vader van het kind geregistreerd wordt, moet jullie kind erkent worden. Het makkelijkste is om dit tijdens de zwangerschap te doen. Hiervoor dienen jullie beiden persoonlijk en gelijktijdig naar het gemeentehuis te gaan om een “erkenningsakte van de ongeboren vrucht” op te laten maken. Bij een eerste kind wordt ook de achternaam van het kind gekozen: dit kan de achternaam van de moeder of van de vader zijn. Deze naamskeuze geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Ieder volgend kind moet apart erkend worden en bij voorkeur ook tijdens de zwangerschap. Behalve dat je partner jullie kind kan erkennen kan ook de voogdij over jullie kind nog geregeld worden. Jullie zullen hierover informatie krijgen, wanneer jullie de erkenningsakte op laten maken. Dit dient dan na de geboorte te gebeuren.

Kinderopvang

Het is mogelijk dat je na je zwangerschapsverlof weer gaat werken. Je kunt ook ouderschapsverlof overwegen. Het is lastig om in je zwangerschap al in te schatten, hoe je je zult voelen na de bevalling. Het is in ieder geval een unieke periode met je kindje, die niet meer terugkomt. Je mag jezelf daar best tijd in gunnen! Mogelijk ben je van plan je kindje naar een kinderopvang of kinderdagverblijf te brengen. Baby’s kunnen al in een kinderdagverblijf worden opgevangen als ze 6 weken oud zijn. Wegens grote wachttijden die vaak bestaan bij dagverblijven kun je je het beste al in je zwangerschap informeren over de mogelijkheden bij de dagverblijven in de omgeving.