Ons team

Ons team bestaat uit twee vaste verloskundigen, drie waarneemsters, twee assistentes en een echoscopiste. Twee van de verloskundigen zijn ook echoscopiste en een verloskundige plaatst spiralen. Hieronder wordt uitgelegd wie welke functie heeft binnen de praktijk en via de foto’s kan je meer over de verschillende personen te weten komen. We vinden het belangrijk om in een team te werken. We hebben wekelijks overleg en inspireren elkaar tot optimale zorg. Zo waarborgen we onze kwaliteit. De verloskundigen zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (de beroepsorganisatie van verloskundigen) en de echoscopistes staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de BEN (de beroepsvereniging van echoscopisten). We staan tevens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24461815. Nieuwe ontwikkelingen in onze beroepsgroep volgen we door middel van het bijwonen van nascholingen, symposia en congressen. We werken volgens de nieuwste richtlijnen van onze beroepsvereniging. Ook is er regelmatig overleg met andere zorgverleners in de regio die te maken hebben met verloskundige zorg. Onze praktijk werkt samen met het Ikazia Ziekenhuis [klik hier] en het Maasstad Ziekenhuis [klik hier], beiden in Rotterdam.

Verloskundigen

Sabrina Grinwis (BIG 49063690503) en Marjolein van den Meiracker (BIG 99927961503) beheren samen de praktijk. Naast hun werk als verloskundige maakt Sabrina ook echo’s en plaatst Marjolein spiralen. 

Sabrina
Sabrina
Marjolein
Marjolein

Mirjam Wijnmaalen (BIG 99911633003), Gertruda Ouwehand (BIG 49913938203) en Gwendolyn Zeeman (BIG 19931436503) zijn de andere vaste gezichten binnen de praktijk. Mirjam is naast verloskundige ook echoscopiste. Gertruda en Gwendolyn begeleiden (tijdelijk) geen bevallingen.

Mirjam
Gertruda
WhatsApp Image 2024-03-04 at 09.36.34
Gwendolyn

Assistentes

Binnen de praktijk werken we met twee assistentes: Esther Heppe en Jolet van Ouwerkerk.

De (medische) geheimhoudingsplicht geldt ook voor onze assistentes. Iedereen kan er van op aan dat vertrouwelijke gegevens goed worden bewaakt. Dit geldt natuurlijk ook voor waarneemsters en student verloskundigen. De assistentes beantwoorden de vaste telefoon en plannen de afspraken voor het spreekuur. Ook kunnen zij een afspraak voor je maken bij een verwijzing naar de gynaecoloog. Voor veel praktische vragen kun je bij hun terecht, alsook voor het lenen van een van onze boeken.

Echoscopiste

Talitha Visser werkt als SEO-echoscopiste bij ons. Dat betekent dat de 13-weken- en 20-weken-echo door haar wordt uitgevoerd. Zij is ook bevoegd voor alle basis-echo’s, dus ook voor bijvoorbeeld een termijnecho kun je bij haar terecht (Sabrina en Mirjam verrichten ook basisecho’s).

Student Verloskundigen

Verder is onze praktijk een stageplaats voor student verloskundigen van de Verloskunde Academie in Rotterdam. Twee keer per jaar komt een aankomend verloskundige voor een periode van 6 tot 8 weken bij ons stage lopen. Je kunt hen tegenkomen tijdens het spreekuur, maar ook bij je bevalling of in het kraambed. Als je dit niet wilt, kun je dit altijd met ons bespreken.

Momenteel hebben we geen student bij ons stage lopen. 

(laatste update: 16-03-’24)