Verloskundigen

Onze verloskundigenpraktijk bestaat uit vier verloskundigen: 

Sabrina Grinwis (BIG 49063690503), Mirjam Wijnmaalen (BIG 99911633003), Marjolein van den Meiracker (BIG 99927961503) en Gertruda Ouwehand (BIG 49913938203).

We hebben alle vier de Nederlandse opleiding voor verloskunde gevolgd, zodat we specifiek zijn opgeleid voor de Nederlandse verloskundige situatie. We vinden het belangrijk om in een team te werken. We hebben wekelijks overleg en inspireren elkaar tot optimale zorg. Zo waarborgen we onze kwaliteit. Alle vier zijn we ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (beroepsorganisatie verloskundigen). We staan tevens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24461815. Nieuwe ontwikkelingen in onze beroepsgroep volgen we door middel van het bijwonen van nascholingen, symposia en congressen. We werken volgens de nieuwste richtlijnen van onze beroepsvereniging. Ook is er regelmatig overleg met andere zorgverleners in de regio die te maken hebben met verloskundige zorg. Onze praktijk werkt samen met het Ikazia Ziekenhuis [klik hier] en het Maasstad Ziekenhuis [klik hier], beiden in Rotterdam. Meer persoonlijke informatie over ons vind je onder de foto.


Sabrina
Sabrina
Mirjam
Gertruda
Marjolein
Marjolein

Assistentes

Binnen de praktijk werken we met twee assistentes: Esther Heppe en Jolet van Ouwerkerk.

De (medische) geheimhoudingsplicht geldt ook voor onze assistentes. Iedereen kan er van op aan dat vertrouwelijke gegevens goed worden bewaakt. Dit geldt natuurlijk ook voor waarneemsters en student verloskundigen. De assistentes beantwoorden de vaste telefoon en plannen de afspraken voor het spreekuur. Ook kunnen zij een afspraak voor je maken bij een verwijzing naar de gynaecoloog. Voor veel praktische vragen kun je bij hun terecht, alsook voor het lenen van een van onze boeken.

Waarneemsters

Ondanks dat we proberen elkaars vakantie op te vangen, hebben we in sommige periodes een verloskundige in dienst die de spreekuren en diensten van een (gedeeltelijk) afwezige verloskundige waarneemt. Van zo’n extra waarneemster proberen we jullie tijdig op de hoogte te brengen.

Momenteel is Gwendolyn Zeeman onze vaste waarneemster, voor meer informatie over haar klik je hier.

Echoscopiste

Talitha Visser werkt als SEO-echoscopiste bij ons. Dat betekent dat de 13-weken- en 20-weken-echo door haar wordt uitgevoerd. Zij is ook bevoegd voor alle basis-echo’s, dus ook voor bijvoorbeeld een termijnecho kun je bij haar terecht (Sabrina en Mirjam verrichten ook basisecho’s).

Student Verloskundigen

Verder is onze praktijk een stageplaats voor student verloskundigen van de Verloskunde Academie in Rotterdam.
Twee keer per jaar komt een aankomend verloskundige voor een periode van 6 tot 8 weken bij ons stage lopen.
Je kunt hen tegenkomen tijdens het spreekuur, maar ook bij je bevalling of in het kraambed. Als je dit niet wilt, kun je dit altijd met ons bespreken.

In najaar 2022 en voorjaar 2023 komt Marlinde Tchado stage lopen bij ons. Zij is eerste jaars verloskunde student in Rotterdam. Klik hier voor een persoonlijk stukje van Marlinde. 

(laatste update: 04-03-’23)