Voorwaarden Medela huur/aanschaf

1. Verhuurder verhuurt Medela Symphony kolf aan de cliënt. De Symphony wordt geleverd in een koffer met schouderdraagriem, flessenhouder, beschermkapje met schroef en programmakaart.
2. De huur bedraagt € 2,50 per dag. Er is geen minimale of maximale huurperiode. Het huurbedrag geldt per 01-01-2016 en wordt telkens per 1 januari door verhuurder vastgesteld. De cliënt wordt bij eventuele prijswijzigingen schriftelijk op de hoogte gesteld. De huur wordt na retour van de huurkolf in rekening gebracht en dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
3. Indien de Symphony verhuurt wordt aan een cliënt buiten de eigen verloskundigenpraktijk, wordt een borg van € 100,- in rekening gebracht. Deze borg dient te worden voldaan bij levering van het product en wordt aan de cliënt terugbetaald indien de kolf volgens de hieronder beschreven voorwaarden wordt geretourneerd.
4. Het gehuurde artikel kan niet worden gekocht door de cliënt.
5. Verhuurder is verantwoordelijk voor het technisch goed functioneren en onderhoud van het artikel.
6. De gehuurde artikelen dienen zorgvuldig behandeld te worden en visueel schoon te zijn alvorens te retourneren. Indien de pomp visueel niet schoon wordt geretourneerd dan worden schoonmaakkosten doorbelast à € 15,-.
7. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten van levering en retour.
8. De cliënt is gehouden zich als een goed huisvader over het gehuurde te ontfermen.
9. Als het artikel beschadigd of incompleet raakt door een oorzaak die niet als gevolg van slijtage door normaal gebruik is toe te rekenen of als er schade is ontstaan als gevolg van brand, verlies, diefstal of verduistering, zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van de cliënt. Deze kosten zijn voor de cliënt beperkt tot een eigen risico van € 750,-.
10. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de cliënt of anderen ondervinden van het in het bezit zijn of gebruik van het gehuurde artikel.
11. Gekochte artikelen kunnen alleen geretourneerd worden in originele, onbeschadigde verpakking, binnen 14 dagen na aanschaf.
12. Door het huren/kopen van de artikelen verklaart de cliënt zich akkoord met deze huur/-koopvoorwaarden.